امروز: یکشنبه 01 بهمن 1396
`````

ثبت شرکت جدید :

 

ثبت شرکت رهیار

برای ثبت شرکت جدیدمانند ثبت شرکت شرایط ومواردی وجوددارد:

1 : تعیین نوع شرکت

2 : میزان سهام شرکت

3 : اعضای شرکت

4 : میزان سهام سهام اعضا

5 : کپی شتاسنامه وکپی کارت ملی ( پشت و رو ) اعضا

و...

ثبت شرکت رهیاربا بهترین مشاوران و کارشناسان ثبتی اماده ارائه خدمات ثبتی هست .

ثبت شرکت ، ثبت شرکت جدید ، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت درتهران

ثبت شرکت رهیار شرکتی نودر امور ثبتی