امروز: جمعه 29 دی 1396
`````

ثبت شرکت ساختمانی :

ثبت شرکت رهیار میتواندبا ثبت شرکت ساختمانی شما را همراهی و یاری کند..

شرایط ثبت شرکت ساختمانی :

1 : داشتن حداقل 3 نفرعضو و2 نفربازرس

2 : حداقل سرمایه اولیه شرکت 1000000

3 : ومبلغ 35% سرمایه دربانکی ب نام شرکت بلوکه می شود

مدارک لازم برای ثبت شرکت ساختمانی

1 : کپی شناسنامه و کارت ملی ( پشت و رو)

2 : گواهی عدم سؤء پیشینه

3 : امضای قراردادنامه

ثبت شرکت پیمانکاری ، ثبت شرکت ساختمانی ، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت رهیار ، ثبت شرکت

ثبت شرکت رهیاردر تمام مراحل کنار شما