امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

ثبت شرکت تجاری :

ثبت شرکت تجاری یابازرگانی :

این نوع شرکت با موضوع شرکت بازرگانی ثبت می شود .

موضوع بازرگانی عبارت است از :

انجام خرید ، فروش ، توزیع ، واردات ، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی ، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی .

رویه ثبت شرکت بدین صورت میباشد که ابتدا باید نوع شرکت انتخاب شود ، شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص ،شرکت مسئولیت محدود با حداقل 2 نفر عضو تشکیل و شرکت سهامی خاص با حداقل 5 نفر عضو تشکیل میشود .

 پس از تعیین نوع  شرکت یعنی ثبت شرکت مسئولیت محدود یا ثبت شرکت سهامی خاص ، مدرک زیر باید تهیه گردد :

1- کپی مدارک شناسایی اعضا

2- گواهی عدم سو پیشینه برای کلیه اعضا

 پس از تهیه این مدارک نسبت به تهیه مدارک زیر اقدام میگردد :  

اساسنامه ، شرکتنامه (برای شرکتها ی مسئولیت محدود ) ،اظهارنامه ثبت شرکت ، صورتجلسات مجمع عمومی  سپس کلیه مدارک مورد نیاز بر روی سامان ثبت شرکتها بارگذاری میشود .

پس از ثبت شرکت تجاری ( بازرگانی ) می بایست نسبت به اخذ کارت بازرگانی اقدام گردد.

برای اطلاعات کاملتر میتوانیدبامشاوران ثبتی رهیارصحبت کرده و راهنمایی های لازم رابخواهید.