امروز: دوشنبه 20 آذر 1396
`````

ثبت شرکت نرم افزاری :

برای ثبت شرکت نرم افزاری علاوه برمدارک معمولی برای ثبت شرکت دریافت مجوز از واحد اخذ انفورماتیک وزارت ارشاد نیز الزامی است .

ثبت آن به صورت مسئولیت محدودیاسهامی خاص اختیاری هست و بستگی  به نظراعضای هیات مدیره دارد.

برای اگاهی بیشتر با کارشناسان حرفه ای ثبت شرکت رهیار مشاوره و راهنمایی بخواهبد.

 

ثبت شرکت انفرماتیک ، ثبت شرکت نرم افزاری ، ثبت شرکت سخت افزاری ، ثبت شرکت رهیار.